W związku z realizacją projektu "WORK-ON IV: Informatyczna Akademia Osób Młodych" (nr POWR.01.02.02-04-0016/17), Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy Marek Szarata prowadzi procedurę rozeznania rynku w celu potwierdzenia ceny rynkowej usług doradczych.

Zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty na realizację następujących usług:

1. Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa i poradnictwa zawodowego

2. Przeprowadzenie warsztatu Aktywny na rynku pracy

-> Pełna treść zapytania ofertowego (PDF).

Prosimy o przesyłanie ofert najpóźniej do dnia 8 października 2017 roku.

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.work-on.pl