Zapytania ofertowe dot. szkoleń w ramach projektu "WORK-ON IV: Informatyczna Akademia Osób Młodych" zostały opublikowane w serwisie bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Mając na uwadze zachowanie Zasady Konkurencyjności oraz równe traktowanie Wykonawców dotyczące zamówień w ramach projektu "WORK-ON IV: Informatyczna Akademia Osób Młodych" (nr POWR.01.02.02-04-0016/17), Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy Marek Szarata zaprasza do złożenia ofert na usługi szkoleniowe:

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.work-on.pl