Publikujemy wyniki zapytań ofertowych w ramach projektu "WORK-ON 2: kompleksowy program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych biernych zawodowo w branży ICT".

Mając na uwadze zachowanie Zasady Konkurencyjności oraz równe traktowanie Wykonawców dotyczące zamówień w ramach projektu WORK-ON 2: kompleksowy program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych biernych zawodowo z branży ICT (nr WND-POWR.01.02.02-04-0196/15), Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy Marek Szarata przeprowadził procedurę wyboru wykonawców.

Przedstawiamy listę zwycięzców:

Zapytanie ofertowe nr 5/POWR.01.02.02-04-0196/15.

 • - Szymon Gorlicki - 1 szkolenie
 • - Monika Betyna - 1 szkolenie

Zapytanie ofertowe nr 6/POWR.01.02.02-04-0196/15.

 • - Karol Waśkowski

Zapytanie ofertowe nr 7/POWR.01.02.02-04-0196/15.

 • - "Tworzenie aplikacji internetowych - kurs przygotowujący do egzaminu ECCC CS-M3" - blok 1: Marek Huczek
 • - "Tworzenie aplikacji internetowych - kurs przygotowujący do egzaminu ECCC CS-M3" - blok 2: Daniel Meger
 • - "Tworzenie aplikacji internetowych - kurs przygotowujący do egzaminu ECCC CS-M3" - blok 3: Jakub Gradowski
 • - "Tworzenie aplikacji internetowych - kurs przygotowujący do egzaminu ECCC CS-M3" - blok 4: Karol Chęciński

Zapytanie ofertowe nr 8/POWR.01.02.02-04-0196/15.

 • - "e-Marketing ECCC PI-M7" - blok 1: Karol Chęciński
 • - "e-Marketing ECCC PI-M7" - blok 2: Tomasz Hejankowski
 • - "e-Marketing ECCC PI-M7" - blok 3: Tomasz Brylew
 • - "e-Marketing ECCC PI-M7" - blok 4: Tomasz Brylew