Publikujemy 2 zapytania ofertowe dot. szkoleń w ramach 2 edycji projektu "WORK-ON 2: kompleksowy program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych biernych zawodowo w branży ICT".

Mając na uwadze zachowanie Zasady Konkurencyjności oraz równe traktowanie Wykonawców dotyczące zamówień w ramach projektu WORK-ON 2: kompleksowy program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych biernych zawodowo z branży ICT (nr WND-POWR.01.02.02-04-0196/15), Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy Marek Szarata zaprasza do złożenia ofert.

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń językowych z tematu „Business English z elementami języka angielskiego w branży IT - szkolenie przygotowujące do egzaminu TOEIC”.

2. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów „Aktywny na rynku pracy”.

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.work-on.pl