Publikujemy wyniki zapytania ofertowego dot. szkoleń zawodowych w ramach projektu "WORK-ON 2: kompleksowy program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych biernych zawodowo w branży ICT".

Mając na uwadze zachowanie Zasady Konkurencyjności oraz równe traktowanie Wykonawców dotyczące zamówień w ramach projektu WORK-ON 2: kompleksowy program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych biernych zawodowo z branży ICT (nr WND-POWR.01.02.02-04-0196/15), Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy Marek Szarata przeprowadził procedurę wyboru wykonawców.

Przedstawiamy listę zwycięzców:

Zapytanie ofertowe nr 3/POWR.01.02.02-04-0196/15.

  • - "Tworzenie aplikacji internetowych - kurs przygotowujący do egzaminu ECCC CS-M3" - blok 1: Daniel Meger
  • - "Tworzenie aplikacji internetowych - kurs przygotowujący do egzaminu ECCC CS-M3" - blok 2: Daniel Meger
  • - "Tworzenie aplikacji internetowych - kurs przygotowujący do egzaminu ECCC CS-M3" - blok 3: Jakub Gradowski
  • - "Tworzenie aplikacji internetowych - kurs przygotowujący do egzaminu ECCC CS-M3" - blok 4: Karol Chęciński
  • - "e-Marketing ECCC PI-M7" - blok 1: Karol Chęciński
  • - "e-Marketing ECCC PI-M7" - blok 2: Damian Jaroszewski
  • - "e-Marketing ECCC PI-M7" - blok 3: Tomasz Hejankowski
  • - "e-Marketing ECCC PI-M7" - blok 4: Tomasz Brylew
  • - "e-Marketing ECCC PI-M7" - blok 5: Tomasz Brylew