Publikujemy wyniki 3 zapytań ofertowych dot. szkoleń w ramach projektu "WORK-ON 2: kompleksowy program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych biernych zawodowo w branży ICT".

Mając na uwadze zachowanie Zasady Konkurencyjności oraz równe traktowanie Wykonawców dotyczące zamówień w ramach projektu WORK-ON 2: kompleksowy program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych biernych zawodowo z branży ICT (nr WND-POWR.01.02.02-04-0196/15), Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy Marek Szarata przeprowadził procedurę wyboru wykonawców.

Przedstawiamy listę zwycięzców:

1. Przeprowadzenie szkoleń warsztatowych z tematu „Aktywny na rynku pracy” (Zapytanie ofertowe nr 1/POWR.01.02.02-04-0196/15).

  • - Karol Waśkowski

2. Przeprowadzenie szkoleń językowych z tematu „Business English z elementami języka angielskiego w branży IT - szkolenie przygotowujące do egzaminu TOEIC” (Zapytanie ofertowe nr 2/POWR.01.02.02-04-0196/15 ).

  • - Szymon Gorlicki
  • - Monika Betyna

3. Przeprowadzenie szkoleń zawodowych z tematów: „Tworzenie aplikacji internetowych - kurs przygotowujący do egzaminu ECCC CS-M3” oraz „e-Marketing ECCC PI-M7” (Zapytanie ofertowe nr 3/POWR.01.02.02-04-0196/15).

  • - w trakcie oceny

4. Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia Cisco CCNA (Zapytanie ofertowe nr 4/POWR.01.02.02-04-0196/15).

  • - Fundacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy