Publikujemy kolejne zapytania ofertowe dot. szkoleń w ramach projektu "WORK-ON - Aktywni zawodowo, aktywni społecznie".

Mając na uwadze zachowanie Zasady Konkurencyjności dotyczącej zamówień w ramach projektu POKL, działanie 7.4 i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu pt.: „WORK-ON - Aktywni zawodowo, aktywni społecznie" (POKL.07.04.00-04-029/13), Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy Marek Szarata zaprasza do złożenia ofert.

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia warsztatów doskonalenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych dla osób niepełnosprawnych:

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.work-on.org.pl