Aktualne projekty unijne

Logo PO WER
Logo WORK-ON4
Logo UE

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

O projekcie

Tytuł projektu:
WORK-ON IV: Informatyczna Akademia Osób Młodych.

Cel projektu:
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 36 osób w wieku 18-29 lat biernych zawodowo, z terenu woj. kujawsko-pomorskiego, nie uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, o niedostatecznym doświadczeniu zawodowym, w tym 12 osób o wykształceniu nie wyższym niż ponadgimnazjalne, w tym 3 osoby niepełnosprawne oraz dostosowanie ich kompetencji do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Grupa docelowa:
Osoby bierne zawodowo w wieku 18-29 lat z terenu woj. kujawsko-pomorskiego, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Planowane efekty:
Wszyscy uczestnicy projektu wezmą udział w planowanej ścieżce wsparcia:
1. Doradztwo zawodowe
2. Warsztat Aktywny na rynku pracy
3. Szkolenia zawodowe potwierdzone powszechnie rozpoznawalnym Certyfikatem
4. Kurs branżowego języka angielskiego potwierdzone Certyfikatem TOEIC
5. Płatny staż zawodowy
Minimum 17 osób z 36 zdobędzie zatrudnienie w branży IT.

Limit miejsc:
36 osób + lista rezerwowa.

Czas trwania projektu:
sierpień 2017 - czerwiec 2018.

Wartość projektu:
537 913,05 zł, z czego 91,89% pochodzi ze środków europejskich, 3,11% z dotacji celowej oraz 5% z wkładu własnego.

Dla uczestnika

Szkolenia zawodowe:
W ramach projektu oferujemy 3 specjalistyczne szkolenia zawodowe dopasowane do zawodów deficytowych lokalnego rynku pracy. Tematyka i program kursów został skonsultowany z wiodącymi firmami w branży ICT z woj. kujawsko-pomorskiego.

 • Specjalista ds. marketingu internetowego (metody, techniki i narzędzia e-marketingu, social media, CRM, copywriting, content marketingowy, CMS, kampanie internetowe, case study)
 • Webdeveloper (HTML i CSS, grafiki komputerowa, bootstrap, javascript, jQuery, PHP, MySQL, MVC, GIT, SCRUM, case study)
 • Tester (testowanie oprogramowania, testowanie manualne, Java, SQL dla testerów, testy aplikacji, dokumentacja techniczna testów, case study)

Certyfikacja:
Każde szkolenie zawodowe kończy się egzaminem zewnętrznym przeprowadzonym przez akredytowaną jednostkę i uzyskaniem Certyfikatu ECCC.

Wszyscy uczestnicy odbędą również intensywny kurs branżowego języka angielskiego, zostaną przygotowywani do pracy w języku angielskim w branży ICT oraz zdania egzaminu zewnętrznego TOEIC - LISTENING and READING.

Dodatkowe benefity:

 • Stypendium szkoleniowe
 • Stypendium stażowe
 • Udział w konferencjach branżowych
 • Pośrednictwo pracy

Więcej informacji na stronie projektu: www.work-on.pl

Logo PO WER
Logo WORK-ON3
Logo UE

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

O projekcie

Tytuł projektu:
WORK-ON 3: aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodych biernych zawodowo w branży IT.

Cel projektu:
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 36 osób w wieku 18-29 lat biernych zawodowo, z terenu woj. kujawsko-pomorskiego, nie uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, o niedostatecznym doświadczeniu zawodowym, w tym 12 osób o niskich kwalifikacjach na poziomie kształcenia nie wyższym niż ISCED 3 (ponadgimnazjalnym), w tym 3 osoby niepełnosprawne oraz dostosowanie ich kompetencji do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Grupa docelowa:
Osoby bierne zawodowo w wieku 18-29 lat z terenu woj. kujawsko-pomorskiego, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Planowane efekty:
Wszyscy uczestnicy projektu wezmą udział w planowanej ścieżce wsparcia:
1. Doradztwo zawodowe
2. Warsztat Aktywny na rynku pracy
3. Szkolenia zawodowe potwierdzone powszechnie rozpoznawalnym Certyfikatem
4. Kurs branżowego języka angielskiego potwierdzone Certyfikatem TOEIC
5. Płatny staż zawodowy
Minimum 17 osób z 36 zdobędzie zatrudnienie w branży IT.

Limit miejsc:
36 osób + lista rezerwowa.

Czas trwania projektu:
maj 2017 - marzec 2018.

Wartość projektu:
535 581,00 zł, z czego 91,89% pochodzi ze środków europejskich, 3,11% z dotacji celowej oraz 5% z wkładu własnego.

Dla uczestnika

Szkolenia zawodowe:
W ramach projektu oferujemy 3 specjalistyczne szkolenia zawodowe dopasowane do zawodów deficytowych lokalnego rynku pracy. Tematyka i program kursów został skonsultowany z wiodącymi firmami w branży IT z woj. kujawsko-pomorskiego.

 • Administrator sieci (CISCO CCNA 5.0 ROUTING & SWITCHING)
 • Junior Front-End Developer (HTML, CSS, JS, frameworki, CMS)
 • Junior Back-End Developer (HTML, CSS, PHP, bazy danych, GIT, MVC)

Certyfikacja:
Każde szkolenie zawodowe kończy się egzaminem zewnętrznym przeprowadzonym przez akredytowane jednostki i uzyskaniem powszechnie rozpoznawalnego Certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje: Cisco CCNA, ECCC.

Wszyscy uczestnicy odbędą również intensywny kurs branżowego języka angielskiego, zostaną przygotowywani do pracy w języku angielskim w branży IT oraz zdania egzaminu zewnętrznego TOEIC - LISTENING and READING.

Dodatkowe benefity:

 • Stypendium szkoleniowe
 • Stypendium stażowe
 • Udział w konferencjach branżowych
 • Pośrednictwo pracy

Więcej informacji na stronie projektu: www.work-on.pl

Logo PO WER
Logo WORK-ON2
Logo UE

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

O projekcie

Tytuł projektu:
WORK-ON 2: kompleksowy program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych biernych zawodowo w branży ICT.

Cel projektu:
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 60 osób w wieku 18-29 lat biernych zawodowo, z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, nie uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, nie posiadających doświadczenia zawodowego, w tym 30 osób o niskich kwalifikacjach (na poziomie kształcenia ponadgimnazjalnego) oraz dostosowanie ich kompetencji do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Grupa docelowa:
Osoby bierne zawodowo w wieku 18-29 lat z terenu woj. kujawsko-pomorskiego, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Planowane efekty:
Wszyscy uczestnicy projektu wezmą udział w planowanej ścieżce wsparcia:
1. Doradztwo zawodowe
2. Warsztat Aktywny na rynku pracy
3. Szkolenia zawodowe potwierdzone powszechnie rozpoznawalnym Certyfikatem
4. Kurs branżowego języka angielskiego potwierdzone Certyfikatem TOEIC
5. Płatny staż zawodowy
Minimum 27 osób z 60 zdobędzie zatrudnienie w branży ICT.

Limit miejsc:
60 osób + lista rezerwowa.

Czas trwania projektu:
maj 2016 - grudzień 2017.

Wartość projektu:
990 775,00 zł, z czego 91,89% pochodzi ze środków europejskich, 3,11% z dotacji celowej oraz 5% z wkładu własnego.

Dla uczestnika

Szkolenia zawodowe:
W ramach projektu oferujemy 3 speclalistyczne szkolenia zawodowe dopasowane do zawodów deficytowych lokalnego rynku pracy. Tematyka i program kursów został skonsultowany z wiodącymi firmami w branży ICT z woj. kujawsko-pomorskiego.

 • Akademia CISCO (sieci komputerowe)
 • E-marketing (social marketing, adwords, content marketing, copywriting)
 • Tworzenie aplikacji internetowych (html, css, javascript, wordpress, joomla, seo)

Certyfikacja:
Każde szkolenie zawodowe kończy się egzaminem zewnętrznym przeprowadzonym przez akredytowane jednostki i uzyskaniem powszechnie rozpoznawalnego Certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje, odpowiednio: Cisco CCNA, ECCC CS-M3 na poziomie B, ECCC PI-M7.

Wszyscy uczestnicy odbędą intensywny kurs branżowego języka angielskiego, zostaną przygotowywani do pracy w języku angielskim w branży ICT oraz zdania egzaminu zewnętrznego TOEIC - LISTENING and READING.

Dodatkowe benefity:

 • Stypendium szkoleniowe
 • Stypendium stażowe
 • Udział w konferencjach branżowych
 • Pośrednictwo pracy

Więcej informacji na stronie projektu: www.work-on.pl

 • Przyjaciele z OSW realizowali u nas projekt doskonalenia kadry szpitala- Profesjonalna Obsługa Pacjenta oraz Sprawne Zarządzanie Służbą Zdrowia oraz wdrażali EKG dla pielęgniarek.  Jestem w pełni zadowolony z efektów tych działań, szczególnie, że projekt był współfinansowany ze środków europejskich. 

  Jędrzej Giziński
  centrum medyczne Gizińscy
 • Strach się przyznać, ale wiele lat temu nie wiedziałam jak włączyć komputer.
  Na kurs zostałyśmy wysłane z Pałacu Bydgoszcz.  Spędziłam z dziewczynami  w Ośrodku wiele godzin i bardzo ciepło wspominam ten czas. 

  dominika leśniewicz
  reprezentant polski w siatkówce kobiet (2002-2007)
 • Dobry partner to taki, na którego można liczyć, kiedy sprawy się nie układają.
  W ramach projektu "WORK-ON aktywni zawodowo, aktywni społecznie" mogliśmy wspólnie stawić czoło problemom osób niepełnosprawnych i co najważniejsze z powodzeniem. 

  zofia ziemba
  Spółdzielnia socjalna kreatywni
 • Jestem specjalistą od rehabilitacji, prowadzę autorski kurs Masaż Tkanek Głębokich.
  Wszelkie sprawy organizacyjne powierzyłem OSW i dzięki temu mogę robić, to co potrafię najlepiej - leczyć ludzi i uczyć innych. 

  Łukasz czubaszewski
  rehasol clinic
Background Image

Zrealizowane projekty

 • "WORK-ON - Aktywni zawodowo, aktywni społecznie"

  Okres realizacji: od 2014.01.01 do 2015.04.30
  Partnerzy: Spółdzielnia Socjalna KREATYWNI
  Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 36 niezatrudnionych osób niepełnosprawnych w wieku 18-64 lat z woj. kujawsko-pomorskiego, w tym: 20 osób w wieku 18-30 lat, 20 osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.
  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.4. POKL.

 • „Podnoszenie kwalifikacji pracowników służby zdrowia" Centrum Medyczne Gizińscy

  Okres realizacji: od 2011.01.01 do 2011.09.30
  Partnerzy: Centrum Medyczne Gizińscy
  Cel projektu: Podwyższenie kwalifikacji zawodowych pracowników Centrum Medycznego Gizińscy w Bydgoszczy w zakresie kompetencji opieki nad pacjentami oraz umiejętności zarządzania i ewidencjonowania czasu pracy.
  Organizacja szkoleń z tematów: Wykonywanie i interpretacja zapisów EKG, Profesjonalna obsługa pacjenta, Epidemiologia szpitalna i Zarządzanie oraz Ewidencjonowanie czasu pracy personelu.

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1.1. POKL

 • „Wzrost kwalifikacji i umiejętności osób pracujących" 

  Okres realizacji: od 2009.06.01 do 2011.05.31
  Cel projektu: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz aktualizacja lub nabycie nowych umiejętności w zakresie wykorzystania komputera, programów biurowych i Internetu oraz podnoszenie umiejętności interpersonalnych i zwiększenie szans pozostania na rynku pracy osób pracujących z woj. kujawsko-pomorskiego.
  Organizacja kursów komputerowych ECDL, kursów komputerowych specjalistycznych, szkoleń interpersonalnych i doradztwa zawodowego.

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1.1. POKL

 • „Nowoczesne kadry branży odnowy biologicznej" Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu

  Okres realizacji: od 2012.09.03 do 2013.10.31
  Cel projektu: Podniesienie poziomu kwalifikacji pracowników i wzrost konkurencyjności wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z woj. kujawsko-pomorskiego. Projekt dedykowany dla pracowników oraz właścicieli przedsiębiorstw z następujących branż: kosmetycznej, fizjoterapeutycznej i fitness. Dzięki wsparciu unijnemu uczestnicy mogli skorzystać z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez najlepszych specjalistów. Strona internetowa projektu.

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1.1. POKL

 • „Transfer wiedzy i przedsiębiorczość w kosmetologii i fizjoterapii" Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu

  Projekt oceniony jako modelowy i szczegółowo opisany w publikacji "Dobre Praktyki POKL 2012" 

  Okres realizacji:
  od 2010.09.01 do 2011.08.31
  Cel projektu: Zwiększenie transferu wiedzy oraz wzmocnienie powiązania ośrodka B+R funkcjonującego w WSNoZ z Sanatorium OAZA, a także przygotowanie do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych, absolwentów i studentów WSNoZ.
  Organizacja staży w celu przeniesienia innowacji pomiędzy obszarem B+R do przedsiębiorstwa (poznanie najnowszych technik i metod pracy stosowanych w dziedzinie fizjoterapii i kosmetologii).

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.2.1. POKL