Ruszył nowy nabór do projektu aktywizacji zawodowej WORK-ON 2! Jest to szansa na zmianę profilu zawodowego i dołączenie do rosnącej w naszym mieście branży IT. Jeśli obecnie nie pracujesz lub nie wiążesz przyszłości z obecnym wykształceniem- warto pomyśleć o zmianie. Broszura do pobrania

Dzięki sukcesom "podstawowej" edycji zostały przyznane dodatkowe środki na kontynuację. W tym naborze poszukiwane są 24 osoby, które będą chciały zostać junior webdeveloperami lub specjalistami ds. marketingu internetowego. Zapotrzebowanie na oba zawody potwierdzają zarówno badania Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który w Barometrze Zawodów wskazuje je jako deficytowe w m.Bydgoszczy i powiecie bydgoskim, jak i badania własne Ośrodka Szkoleniowo-Wdrożeniowego (organizatora projektu).

Jakie korzyści?

Dołączenie do projektu wiąże się z wieloma korzyściami, w tym finansowymi. Organizatorzy zaplanowali (w kolejności chronologicznej): warsztaty aktywizacyjne, specjalistyczny kurs IT (160h), kurs biznesowego angielskiego (120h) i 3 miesiące stażu. Na każdym etapie uczestnicy zarabiają w ramach stypendiów (50 zł za dzień szkoleń i ok.1400 za miesiąc stażu). Tak, wypłacane są stypendia motywacyjne za frekwencje na zajęciach! Wysokość wynagrodzenia na stażu też przewyższa kwoty wypłacane przez Urzędy Pracy.

Dla kogo?

Do projektu mogą dołączyć osoby w wieku 18-29 lat, które nie pracują i nie uczą się w trybie dziennym (mogą być studenci zaoczni). Do końca lutego 2017 będą zbierane formularze zgłoszeniowe, a od marca odbędą się testy wstępne, m.in. test podstawowej wiedzy informatycznej i test określający poziom z języka angielskiego. Nie jest wymagany adres zameldowania na terenie Bydgoszczy, wystarczy gotowość do uczęszczania na stacjonarne zajęcia 3-4 dni w tygodniu. Szczegółowe informacje w dziale rekrutacja na stronie organizatora.

Czy warto?

Jak każde przygotowanie zawodowe, zdobycie odpowiednich kompetencji do pracy w branży IT wymaga czasu. Część szkoleniowa trwa 3 miesiące (360h), następnie staże kolejne 3 miesiące. Jest to jednak inwestycja opłacalna, a skuteczność potwierdzają. Obecni uczestnicy są na stażach w takich firmach jak: Atos, T-KOMP, Syneo.pl, Social Room, Websoul, NetworkWay, Remedia, Iqor It Services, IDEA 07, SITAB, E-pulpit.pl, Humante, Redseo i inne. Pracodawcy w większości deklarują chęć zatrudnienia po odbyciu stażu. Organizatorzy założyli minimalną skuteczność zatrudnieniowa na poziomie 40%.

Gdzie się zgłosić?

Aby przystąpić do projektu należy dostarczyć CV oraz formularz zgłoszeniowy.

logo OSW

Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy
Karpacka 54, 85-164 Bydgoszcz, pok.4
(budynek Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu)
tel. 509 767 199
projekt@osw.bydgoszcz.pl

Więcej informacji o projekcie na stronie www.work-on.pl