Zapraszamy pracodawców zainteresowanych pozyskaniem opłacanych unijnie stażystów na konferencje w ramach projektu „WORK-ON 2: kompleksowy program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych biernych zawodowo w branży ICT”.

Rejestracja

Spotkanie odbędzie się w dniu 15 listopada 2016, w godz. 10.00-14.00 w sali konferencyjnej „Przystań Bydgoszcz” przy ul. Tamka 2 na Wyspie Młyńskiej.

Pracodawcy zainteresowani udziałem prosimy o przesłanie zgłoszenia mailowego w terminie do 10 listopada br., na projekt@osw.bydgoszcz.pl

Formularz zgłoszeniowy


Cel konferencji

Oferujemy pozyskanie kompetentnych stażystów z grupy 36-ciu osób w wieku 18-29 lat w formie 3-MIESIECZNYCH STAŻY finansowanych ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu uczestnicy przeszli ścieżkę aktywizacji zawodowej oraz zdobyli specjalistyczne kompetencje IT.

Zdobyte i certyfikowane zewnętrznie kwalifikacje (160h kursu):

  • Administrator sieci Cisco CCNA: 4 semestry (12 osób)
  • Tworzenie aplikacji internetowych: HTML, CSS, Javascript, CMS: Wordpress i Joomla (12 osób)
  • E-marketing: budowanie marki, copywriting, social media, CRM, email marketing, analityka webowa, e-commerce (12 osób)

Dodatkowo uczestnicy projektu odbyli kurs branżowego języka angielskiego zakończony egzaminem TOEIC z wynikiem min. B1/B2. Łączna liczba godzin poświęcona na wszystkie formy wsparcia to ponad 360 godzin!

Ramowy program spotkania:

  1. Przedstawienie idei projektu WORK-ON 2
  2. Prezentacja projektów uczestników
  3. Warunki formalne organizacji stażu
  4. Przerwa kawowa
  5. Prezentacje pracodawców
  6. Pozyskiwanie stażystów
  7. Networking i dyskusja
Więcej informacji o projekcie na stronie: www.work-on.pl

Kontakt w sprawie konferencji i staży:
Robert Szarata
509 767 199, projekt@osw.bydgoszcz.pl

fot. I.Sanger